monitoring

Właśnie w tym zakładzie - pod jej kierunkiem - są opracowywane opinie sądowe dotyczące stalkingu i cyberstalkingu. Praca koordynatora nigdy nie jest działaniem „w pojedynkę” a zrozumienie pracy zespołowej jest kluczem do powodzenia procesu pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. Mgr Anna Kaczmarczyk - kierownik Punktu Szczepień, Wojskowy Inspektor Sanitarny w Zespole Nadzoru i Kontroli Sanitarnej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie.

16:15-16:30 - Radzenie sobie ze stresem, a wizualizacja, style myślenia i specyficzne zagrożenia w kontekście osobowości typu D w zawodach trudnych i niebezpiecznych - mgr Anna Lubas, mgr Maria Mondry. Wybrane aspekty prawne i praktyczne związane z ponadwymiarowym obciążeniem pracą - dr n. med. 15:45-16:00 - Osobowość a radzenie sobie ze stresem lekarzy medycyny - mgr Ewa Marcisz-Dyla, dr hab.

14:15-14:30 - Czynniki prawne, psychologiczne i medyczne w zawodzie kierowcy - dlaczego jest on tak trudny i niebezpieczny - mgr inż. - Trzecia edycja konferencji ma ukazać wieloaspektowość i powszechność zawodów trudnych i niebezpiecznych, a zarazem konieczność współpracy środowisk psychologicznych, medycznych i prawniczych. W ramach konferencji proponujemy: wykłady inaugurujące każdy dzień, wystąpienia znanych i zasłużonych przedstawicieli zawodów medycznych, psychologów, prawników oraz innych zawodów trudnych i niebezpiecznych, prezentacje referatów i raportów z badań w sesjach tematycznych, sesję plakatową oraz spotkania w kuluarach.

N. med., psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersyttetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, twórca nowatorskiej neurorozwojowej teorii depresji. N. med., specjalista chorób wewnętrznych, genetyk, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej. N. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog; kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie, przewodnicząca rady naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, zastępca przewodniczącego Komisji Bioetycznej Instytutu Kardiologii.

N. med., specjalista chorób wewnętrznych, immunolog kliniczny, bioetyk, kierownik Laboratorium Bakteriofagowego i Ośrodka Terapii Fagowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu, zastępca przewodniczącego Komisji ds. Etyki w Nauce przy PAN, przewodniczący Odwoławczej Komisji Bioetycznej Ministerstwa Zdrowia. N. med., genetyk kliniczny, kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2017 r. otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za badania genów BRCA1. N. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed.

N. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM. N. med., specjalista chorób wewnętrznych, epidemiolog nowotworów, przewodniczący Komisji Epidemiologii Polskiej Unii Onkologii, twórca i prezes Fundacji „Promocja Zdrowia”, promotor zdrowego, wolnego od tytoniu stylu życia. Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, przewodniczący Komisji Historii i Filozofii Medycyny PAN.

N. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych UJ CM w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie. N. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. MPP miała być odpowiedzią dla osób, które nie do końca rozumieją, dlaczego szczepimy w pierwszej dobie, dlaczego autyzm to nie choroba, a raka nie... wyleczy sie głodówką i kurkumą.